De brandstof is beroepstrots

Aart Eliens

Wanneer je jezelf goed kent als mens en ook weet wat je professionele identiteit is, sta je als verzorgende of verpleegkundige sterker in je werk. Je weet wat je wilt en wat je niet wilt in je vak. Dit maakt het gemakkelijker om met andere professionals samen te werken en draagt in hoge mate bij aan de trots op je vak.
In mijn bijdrage op het RN2Blend-kennisfestival BRUIS verkennen we samen je professionele identiteit. We ontdekken de waarde van je vak voor de patiënt en de samenleving. Deze uitkomsten helpen je bij je ontwikkeling en geven je kracht en macht in je werk. Zonder brandstof kun je niet werken.

Biografie

Aart Eliens is (niet praktiserend) verpleegkundige en verplegingswetenschapper.

Aart werkte als verpleegkundige in academische ziekenhuizen en de psychiatrie. Hierna was hij als docent werkzaam bij de opleiding tot bachelor verpleegkundige en verpleegkundig specialist bij verschillende hogescholen. Naast het docentschap had hij altijd een tweede functie, zoals stafmedewerker in de GGZ, V&VN en het voormalige Kwaliteitsinstituut CBO.
Hiernaast was Aart redacteur bij een aantal vaktijdschriften zoals TVZ, Nederlands Tijdschrift voor Evidende Based Practice en op het moment bij de TT-wijzer Kwartaalmagazine voor Complementaire Zorg & Integrative Nursing. Ik publiceerde een lange reeks van artikelen en boeken over onder meer verpleegproblemen (de reeks Effectief Verplegen), kwaliteitszorg, richtlijnen, werkmethodiek en de positie van verpleegkundigen.
Vorig jaar maakte hij het ‘Witboek 2022’ met als doel bij te dragen aan een positiever imago van de verzorgende en verpleegkundige beroepen.