Podium: Fieldlab

18:00 - 18:40

Conflict gezocht!

Arjan Verhoeven

We onderzochten hoe voorzitters van verpleegkundigen adviesraden en bestuurders in ziekenhuizen met elkaar samenwerken. We delen hoe deze twee professionals omgaan met verschillen, macht en conflict. Vanuit de boksring gaan we graag in gesprek met jou over waarom in het moment bestuurders en verpleegkundigen niet wat vaker en makkelijker met elkaar in conflict gaan.

Biografie

Arjan is (interim) manager, adviseur en promovendus. Hij onderzoekt samenwerking, leiderschap en conflict in de zorg, vanuit zijn bedrijfskundige én antropologische kennis en ervaring. Op bruis presenteert hij de eerste uitkomsten van zijn promotieonderzoek.