Podium: Chill Out

16:00 - 16:40

Benutten van talent, bevorderen van verpleegkundig leiderschap en zeggenschap en kwaliteit van patiëntenzorg naar een hoger niveau tillen.

Daphne de Vries

Binnen Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar en Den-Helder heeft de besluitvorming functiedifferentiatie te maken gehad met de steeds complexer wordende zorg, het benutten van talent, bevorderen van verpleegkundig leiderschap en zeggenschap.

Het is van belang dat we met elkaar aandacht hebben om de zorg toekomstbestendig te maken, met zicht op de vitaliteit van de zorgprofessionals, innovaties, technologieën, kwaliteit van zorg en het werkplezier.

Het doel van functiedifferentiatie binnen Noordwest:
Een team zó samenstellen dat qua affiniteit, ervaring, (diversiteit in) talenten, kwaliteiten en competenties optimaal afgestemd wordt op de (toekomstige) zorgvraag met onderscheid tussen verschillende functies en taken. Noordwest heeft hierbij gebruik gemaakt van een format waarin optimaal gebruik gemaakt kan worden van aanwezig talent en de meest gebruikte systemen die het verpleegkundig proces ondersteunen.

Daphne de Vries, neemt u graag mee op welke manier Noordwest dit proces heeft doorlopen, welke uitdagingen en oplossingen we zijn tegengekomen en welke toekomstplannen er zijn.

Biografie

Daphne de Vries is sinds 2007 werkzaam als verpleegkundige in het Noordwest Ziekenhuisgroep. Heden werkzaam als regieverpleegkundige op de verpleegafdeling oncologie en sinds 2021 projectleider functiedifferentiatie. Daphne draagt bij aan de implementatie van functiedifferentiatie en het vorm geven van verpleegkundige platforms. Haar passie voor de zorg ligt op het gebied van multidisciplinair samen werken, ontwikkelen van professionele identiteit, leiderschap, innovatie en het zorgen voor elkaar. Een ieder is gelijk en door naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en met elkaar te verbinden kunnen we zorgprocessen optimaliseren.