Podium: Restaurant

16:00 - 16:40

Praktische wijsheid mbo-ers maakt het verschil in zorg en welzijn

Desiree Bierlaagh en Leanne Terbeek

In deze bijeenkomst ga je mee op reis naar ervaringen en lessen van het practoraat over samen werken aan (de ontwikkeling van) de praktische wijsheid van mbo-ers in Welzijn en Zorg. Wat typeert die praktische wijsheid? Wat vraagt het ontwikkelen van praktische wijsheid van de beroepsopleiding? En hoe kunnen we in het werkveld zorgen dat die ontwikkeling zich voortzet, zodat mensen geboeid door het vak met plezier (blijven) werken. Natuurlijk is ruimte om eigen praktijkvraagstukken in te brengen en met elkaar daarover in gesprek te gaan. Want wat helpt, werkt en bruikbaar is in de praktijk om te werken aan werk dat goed doet, goed voelt en goed is, dat ontdek je vooral samen.

Biografie

Désirée Bierlaagh is verpleegkundige (niet praktiserend) en is sinds 2019 practor Welzijn & Zorg in het centrum voor innovatief vakmanschap (CIV), mboRijnland. Haar passie zit op de menselijke maat en relationele werken in zorg en welzijn. En specifiek op de waarde van de mbo’ers hierin, vaak nog onzichtbaar en te weinig benut bij grote vraagstukken waar we in de praktijk voor staan. Ze maakt zich hard voor evenwaardig waarderen van alle bronnen van kennis . In haar practoraat heeft zij dat samengebracht onder de noemer praktische wijsheid en onderzoekt zij dit met betrokkenen vanuit hun werk- en leerpraktijk via participatief actieonderzoek.

Sinds 1,5 jaar is Leanne een haar eigen bedrijf ‘Zonder lijntjes’ gestart, waarin zij diverse onderzoeksprojecten ondersteunt, zowel op creatief als op organisatorisch gebied. Eén van haar opdrachten is de ondersteuning van het practoraat Welzijn & Zorg, waar Désirée Bierlaagh practor is. Als Leanne gaat bruisen als zij op een creatieve manier collega’s kan ondersteunen en ontzorgen, zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn. Haar motto is: “Kijk naar je hart, volg je gevoel, want het komt wel goed!”