Podium: Admiraal

13:00 - 13:40

Collegetour - Verpleegkundigen aan de top: wat heb je eraan?

Linda Kronenberg en Nanda Vermeulen

Zeggenschap van verpleegkundigen en een goede positionering in de organisatie zijn belangrijke thema’s. Linda Kronenberg en Nanda Vermeulen zijn allebei op een plek terechtgekomen met zowel zeggenschap als een goede positionering. Wat kunnen zij betekenen voor verpleegkundigen die in de kliniek of de polikliniek dagelijks bezig zijn met directie patiëntenzorg? Of, onaardiger gezegd: wat hebben we aan verpleegkundigen aan de top?

Biografie

  • Linda Kronenberg is verplegingswetenschapper en verpleegkundig specialist GGZ. Ze werkt als Chief Nursing Development (CND) en is opleider van verpleegkundig specialisten GGZ bij de Dimence Groep. In 2015 promoveerde Linda op het proefschrift ‘Dealing with SUD and co-occuring ADHD or ASD’. Ze stuurt een verpleegkundige onderzoekslijn aan en ze is lid van landelijke stuur- en werkgroepen, waaronder het College Specialismen Verpleegkunde. Linda heeft diverse innovaties in de verpleegkunde geïnitieerd en geleid, en heeft meegewerkt aan de introductie en totstandkoming van het beroep van nurse practitioner (USA) in Nederland, de huidige verpleegkundig specialist.
  • Nanda Vermeulen is Verpleegkundig directeur Hart- en Vaatcentrum binnen het Radboud UMC. Binnen het Radboud houdt zij zich onder andere bezig met programma Toekomstbestendig Verplegen. Nanda is opgeleid en werkzaam geweest als verpleegkundige. Daarna doorgegroeid via teamleider, hoofdverpleegkundige, tactisch manager naar Verpleegkundig directeur. Vanuit de inhoud heeft zij steeds een stapje verder gemaakt, met het verpleegkundig vak voorop. Zowel klinisch als poliklinisch heeft zij hier inhoud aan gegeven. Zorg regelen vanuit de patiënt, met de verpleegkundige op de juiste positie binnen het zorgproces, complementair aan de dokter, zodat de patiënt de zorg krijgt die hij/zij verdient en/of nodig heeft. Juiste zorg op de juiste plek, door de juiste zorgverlener