Podium: Restaurant

17:00 - 17:40

Flexibel opleiden loont!

Helma van Zundert

EPA-gericht opleiden loont!
EPA’s zijn in: steeds meer zorgorganisaties en opleidingsinstituten in de zorg willen aan de slag met entrustable professional activities (EPA’s). Maar waarom zou een opleiding, een organisatie of liefst een branche voor EPA’s moeten kiezen? En aan welke voorwaarden moet worden voldaan om EPA-gericht opleiden echt meerwaarde te laten hebben? Helma van Zundert laat zien waarom en hoe EPA-gericht opleiden loont voor professionals én voor organisaties en denkt graag met Bruisbezoekers mee. Helma was totdat het programma eind ’22 stopte een van de programmamanagers van CZO Flex Level. In CZO Flex Level werden de CZO-opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals omgeturnd tot een flexibel en samenhangend opleidingsstelsel, met EPA’s als belangrijke bouwstenen.

Biografie

Helma van Zundert heeft een lange carrière in zorg- en onderwijsland. Heel kort was ze IC-verpleegkundige maar al snel trok ze richting ‘opleidingen’. Helma gaf ondermeer leiding aan een zorgcollege MBO, aan de UMC Utrecht Academie en aan de Amphia Academie. De laatste jaren combineerde ze in CZO Flex Level de rol van opleidingsarchitect met die van programmanager. Nu is ze ad interim-directeur van het College Zorgopleidingen. In al haar functies en banen is Helma gedreven door de ambitie verpleegkundigen en medisch ondersteunende professionals blijvend uit te dagen en ze te behouden voor de zorg.