Leiderschap voor passende zorg

Hester Vermeulen en Dewi Stalpers

Verpleegkundig leiderschap is een gevleugeld begrip geworden. Aanvankelijk vooral gericht op kwaliteit en veiligheid de laatste tijd is echter ook duidelijk geworden dat leiderschap voor andere uitdagingen in de zorg van belang is.

De COVID-19-pandemie heeft een vergrootglas gelegd op de zorg. Zowel de kwetsbaarheden als op de mogelijkheden zijn duidelijk geworden. De kwetsbaarheden zijn onder andere de toegankelijkheid en betaalbaarheid, oftewel zijn er genoeg mensen en middelen om de zorg te verlenen, nu en in de toekomst. Daarmee kwam de cruciale rol van verpleegkundigen voor goede zorg te mooi in beeld. Dat is meteen de brug naar de mogelijkheden. Verpleegkundigen konden goed organiseren bleek tijdens de COVID-19-pandemie en pakte die rol innovatief op. Ook het samenwerken en gedifferentieerd werken werd voortvarend opgepakt. Daarnaast kwamen er mooie gesprekken op gang welke zorg wat minder kon.

Deze sessie is een kruisbestuiving tussen RN2blend en KwaliTIJD en geeft inspiratie hoe verpleegkundigen een rol kunnen pakken in passende zorg met begrip voor funtiedifferentiatie en deimplementatie.

Biografie

  • Hester Vermeulen is hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Radboud Universiteit en het RadboudUMC in Nijmegen en voorzitter van de RN2Blend-onderzoeksgroep. Vermeulen is verpleegkundige en klinisch epidemioloog. Verder is zij onder meer plaatsvervangend directeur van de Master-opleiding Kwaliteit en veiligheid van de NFU, voorzitter van het Wetenschappelijk College Verpleegkunde bij V&VN en lid van de Centrale Commissie Mensgebonden onderzoek bij het ministerie van VWS. Ook is Vermeulen verbonden aan verschillende commissies van ZonMw, en namens V&VN aan grote programma’s waaronder Uitkomstgerichte zorg en Zorg Evaluatie en Gepast Gebruikt (ZE&GG).
  • Dewi Stalpers is IC-verpleegkundige (n.p.) en in 2016 gepromoveerd op een onderzoek naar de relatie tussen de verpleegkundige werkomgeving en de kwaliteit van zorg. Sinds december 2019 is ze als assistant professor verbonden aan het UMC Utrecht, afdeling Verplegingswetenschap.