Podium: Chill Out

19:00 - 19:40

Interprofessioneel samenwerken: wat en hoe? Onze ervaringen in de GRZ.

Jacqueline Dijkstra Manon Bruinsma Janna van Egmond

Met het programma HU GEZOND&WEL brengen we interprofessionele samenwerking met onze partners in de beroepspraktijk van zorg en welzijn op gang. We willen leren en onderzoeken hoe we beter kunnen samenwerken. Daarbij gaan we uit van een integrale benadering van zorg en welzijn: een monodisciplinaire aanpak is op termijn niet genoeg om gezondheidswinst te behalen.

Maar wat betekent dat voor zorg, welzijn en opleiden? En hoe doe je dat?

Biografie

Jacqueline Dijkstra is hogeschooldocent aan Hogeschool Utrecht en werkzaam op een interprofessionele afdeling binnen de GRZ. Daarnaast is zij projectleider ‘Behoud studenten en zorgpersoneel’.

Manon Bruinsma is Hogeschooldocent Vaktherapie Muziek aan HU Amersfoort. Ook zij is docent op een interprofessionele afdeling binnen de GRZ.

Janna van Egmond is student Logopedie aan Hogeschool Utrecht. Zij liep de afgelopen 20 weken haar stage op de interprofessionele afdeling binnen de GRZ.