Continue vitale waarden monitoring met sensors: een technologische innovatie voor de verpleegkundige?

Job Leenen

Draagbare draadloze continue monitoring van vitale functies, een technologische innovatie, zou kunnen bijdragen tot een vroegere detectie van klinisch verslechterde patiënten op de verpleegafdeling in het ziekenhuis. Bovendien zou deze technologie ook vroeg ontslag mogelijk kunnen maken door thuismonitoring.
In deze interactieve sessie wordt je meegenomen in de laatste ontwikkelingen en de ervaringen op het gebied van draagbare vitale waarden monitoring voor patiënten in het ziekenhuis én thuis. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek met de rol en waarde van zorgtechnologie voor het verpleegkundig vak.

Biografie

Job Leenen is projectleider en verpleegkundig onderzoeker (PhD-kandidaat) in Isala en werkzaam voor het Connected Care Centrum en Isala Academie.
Het Connected Care Centrum helpt zorgprofessionals in Isala met innovaties en Connected Care op zo’n manier inzetten dat ze echt bijdragen aan een betere zorg voor de patiënten. Het is de ambitie om tenminste 25% van de patiënten die dat willen thuis te kunnen behandelen of monitoren met als motto: ‘Thuis als het kan, ziekenhuis als het moet.’
Binnen de Isala Academie is Job beleidsadviseur Verpleegkundig Onderzoek en is hij mede-verantwoordelijk voor de opzet van de duale functie Verpleegkundig Onderzoeker in Isala. In 2021 heeft RN2Blend onderzoek gedaan naar deze nieuwe functie voor verpleegkundigen.
Job promoveert in najaar 2023 op zijn proefschrift ‘Wearable Wireless Vital Signs Monitoring on the General Ward: a Technological Innovation in Nursing’ aan de Universiteit van Utrecht.