Podium: Loods

18:00 - 18:40

Implementatie van functiedifferentiatie vanaf de werkvloer

Kirsten Volwater en Nienke de Goede

Hoe kun je functiedifferentiatie bottum-up implementeren in een team, met behulp van de implementatiecoach? In deze interactieve workshop gaan we in op het proces, de succesfactoren en wat wij al doende geleerd hebben in onze rol als implementatiecoach. Iedere implementatie is een avontuur voor en met het team. Hoe stuur je dit proces zonder de leiding te nemen? Hoe neem je de teamleider mee in alle stappen? En hoe breng je een regiegroep (groep regieverpleegkundigen) samen en behoud je de samenwerking met het gehele team? Naast verbinding binnen het team, houden wij ons bezig met de verbinding tussen afdelingen met behulp van ziekenhuisbrede regieoverleggen. Wil je weten over onze werkwijze? Dan zouden wij het leuk vinden om je hier wegwijs in te maken en van elkaar te leren.

Biografie

Nienke de Goede (gediplomeerd HBO-verpleegkundige sinds 2019) is na de implementatie van functiedifferentiatie op haar verpleegafdeling chirurgie in Alrijne ziekenhuis doorgestroomd naar de rol van implementatiecoach. Inmiddels is ze aan haar derde implementatieafdeling begonnen. Hiernaast is ze betrokken bij andere projecten binnen de instelling, zoals Fit door de nacht. Verder timmert Nienke aan de weg met haar eigen praktijk op het gebied van leefstijl.

Kirsten Volwater (gediplomeerd HBO-verpleegkundige sinds 2008) was na haar jarenlange nevenfunctie als voorzitter van de verpleegkundig adviesraad (VAR) van Alrijne ziekenhuis op zoek naar een nieuwe uitdaging. Aangezien er binnen haar afdeling interne geneeskunde, oncologie en nefrologie gewerkt werd met functiedifferentiatie werd ze gevraagd voor de functie van implementatiecoach. Deze rol vervult ze inmiddels ruim twee jaar, naast haar werk als regieverpleegkundige op de verpleegafdeling.

Als implementatiecoaches zorgen Nienke en Kirsten voor het uitrollen van functiedifferentiatie in de praktijk binnen Alrijne. Nu alle verpleegafdelingen de implementaties hebben doorgemaakt, zijn zij recent gestart met de gespecialiseerde afdelingen (endoscopie en revalidatie).