Podium: Admiraal

14:00 - 14:40

Historische Films Verpleegkunde

Ter vervanging van Why Nurses and Nerds Take Over Healthcare?

De Sessie van Marieke Schuurmans wordt vervangen door historische films verpleegkunde

De gezondheidszorg is enorm in beweging. De vraag naar zorg groeit door de veranderende demografie en de toegenomen medische mogelijkheden. Tegelijkertijd zijn de tekorten aan zorgprofessionals dagelijks voelbaar.

Duidelijk is dat we met de huidige mensen en middelen nooit de zorg kunnen blijven leveren zoals dat nu het geval is. Gelukkig hoeft dat ook niet. Door actief in te zetten op preventie kunnen we de focus verleggen van ziekte naar het bevorderen van gezondheid. Ook de mogelijkheden van technologische innovatie door bijvoorbeeld artificial intelligence en zorg op afstand nemen toe.

Dit vraagt wel om een andere mindset, een waarbij we niet blijven hangen in ‘zo doen we het nu eenmaal’ en onze competenties in lijn brengen met dat wat nodig is. Verpleegkundigen zijn niet alleen de grootste beroepsgroep in de zorg, ze zijn ook het meest veranderlijk. That’s why nurses and nerds take over healthcare.

Biografie

Prof. dr. Marieke Schuurmans is sinds 1 oktober 2021 Chief Healthcare Organization bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vanuit deze zorginhoudelijke adviesrol houdt Marieke zich bezig met de toekomst van de zorg, in het bijzonder de beweging naar passende zorg.
Marieke combineert haar werk bij de NZa met de leerstoel Passende Zorg aan de Universiteit Utrecht. Haar wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op vraagstukken van ouderen en chronisch zieken, de professionele ontwikkeling van zorgprofessionals en het innoveren van de gezondheidszorg.
Marieke is opgeleid tot gezondheidswetenschapper en verpleegkundige. In het UMC Utrecht is ze onder meer werkzaam geweest als verpleegkundige, verpleegkundig specialist geriatrie, verpleegkundig manager en –opleider, en wetenschappelijk onderzoeker. Ook was Marieke lid van de Gezondheidsraad en gaf als Chief Nursing Officer advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.