Podium: Admiraal

15:00 - 15:40

Het kompas van de verpleegkundig leider

Marjolein Heemels

Marjolein neemt ons mee in de cruciale rol die wij als verpleegkundigen hebben in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Hierbij geeft ze een inkijk in de ontwikkeling van een professionele verpleegkundige organisatie vanuit praktijkervaringen binnen het MUMC+ en deelt daarbij landelijke en internationale inzichten.
Marjolein stelt dat Professionele Zeggenschap visie, regie en sturing vraagt. Haar visie gaat uit van de professionele identiteit van de verpleegkundige als fundament voor Professionele Zeggenschap.

Biografie

Marjolein werkt momenteel als directeur Verpleegkunde / CNO in het Maastricht UMC+. Ook werkt ze als docent aan verschillende verpleegkundig leiderschap leergangen en doet ze onderzoek naar professionele identiteit van verpleegkundigen.
Ze is toegewijd aan de ontwikkeling van de verpleegkundige zorg door te bouwen aan professionalisering, positionering en profilering van de verpleegkundige beroepsgroep zowel op landelijk niveau als in organisaties. Ze brengt expertise in op het gebied van kwaliteit van verpleegkundige zorg en de verpleegkundige werkomgeving. Sinds ruim 15 jaar is ze betrokken bij de ontwikkeling van Verpleegkundige Adviesraden (VAR) in Nederland en draag ze bij aan de verpleegkundige beroepsontwikkeling en professionele zeggenschap in Nederland.