Podium: Fieldlab

16:00 - 16:40

Nurses know better!

Martijn Felder, Roland Bal en Iris Wallenburg

Nurses know better! Verpleegkundigen hebben veel kennis die van groot belang is voor patiënt, organisatie en beleid. Dit gaat verder dan verpleegtechnische handelingen en evidence based nursing. Zo hebben verpleegkundigen diepgaand inzicht in de organisatie van individuele patiëntenzorg en hoe deze raakt aan bredere ziekenhuisprocessen en maatschappelijke vraagstukken. Opvallend genoeg doen verpleegkundigen echter vaak niet mee in discussies over beleidsvormings- en organisatievraagstukken. Worden ze vergeten of overgeslagen? En plaatsen ze zichzelf wel voldoende op de voorgrond? Tijdens deze sessie stellen we de oorzaken en gevolgen van dit gegeven aan de kaak – hoe kan verpleegkundige kennis beter worden gehoord en benut?

 

Biografie

  • Martijn Felder is universitair docent aan de Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit, Rotterdam. Hij is geïnteresseerd in veranderende professionele rollen en verhoudingen in de context van institutionele, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Martijn is betrokken bij het RN2Blend deelonderzoek: organisatie en waardering verpleegkundig werk.
  • Roland Bal werkt als hoogleraar Bestuur en beleid van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit samen met partijen in de zorg aan het versterken van de organisatie van de zorg; momenteel veel gericht op de samenwerking tussen zorgorganisaties en de positie van zorgprofessionals daarin.
    Hij is betrokken bij deelonderzoek 1 van RN2Blend: Organisatie en waardering verpleegkundig werk
  • Iris Wallenburg is verpleegkundige (n.p.) en universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de rol van zorgprofessionals in veranderende zorgorganisaties, waarbij vragen rondom professionele rolontwikkeling in de organisaties in relatie tot beleid centraal staan. Zij is gespecialiseerd in kwalitatief, participerend onderzoek.
    Informatie over het RN2Blend onderzoek: Organisatie en waardering verpleegkundig werk