Podium: Fieldlab

17:00 - 17:40

Leiderschap op het spel: over opinie en conflict

Pieterbas Lalleman

We organiseren sessies rondom de thema’s (leer-)geschiedenis en veranderen, conflict en strategie, beeldvorming en representatie. Verschillende onderzoekers van RN2Blend en daarbuiten, professionals uit de ziekenhuizen waar we mee samenwerkten en docent-onderzoekers van Fontys en andere kennisinstellingen gaan tijdens workshops, paneldiscussie en interactieve lezingen met jullie aan de slag rondom gedifferentieerd werk met een focus op leiderschap en zeggenschap.
Alle informatie over deelonderzoek 2 vind je hier: leren van het verleden, functiedifferentiatie door de jaren heen.

Biografie

Pieterbas Lalleman is organisatiesocioloog met interesse voor leiderschap en de geschiedenis van het verpleegkundig en verzorgend werk. Hij werkt als lector bij het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Daarnaast werkt hij als verpleegkundige bij Buurtzorg en als toezichthouder in de langdurige zorg. Ook is hij voorzitter van het Historisch College FNI bij V&VN.