Podium: Loods

14:00 - 14:40

Vakmanschap in de forensische geestelijke gezondheidszorg

Ruud van der Horst

Professionals in de forensische geestelijke gezondheidszorg staan voor de complexe taak om terugval in delictgedrag bij psychiatrische patiënten te voorkomen. Dit doen zij door begeleiding en behandeling. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij deze professionals omdat eventuele terugval van patiënten aanzienlijke maatschappelijke consequenties heeft.
Het goed uitoefenen van werkzaamheden vraagt om vakmanschap. Maar waar bestaat dit vakmanschap nu eigenlijk uit? Er zal in deze sessie worden stilgestaan bij wat komt kijken bij vakmanschap en wat er inhoudelijk komt kijken bij een goede taakuitoefening. Ook in de breedte van de zorg worden de competenties van de professionals in de forensische zorg steeds belangrijker vanwege de toename van psychiatrische problematiek en uitingen van agressie in overige vormen van zorg.

Biografie

Ruud van der Horst is op 15 oktober 1975 geboren in Leiderdorp. De eerste ervaring met de forensische zorg deed Ruud op in het kader van een stage voor de hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) binnen de (toen geheten) Dr. S. van Mesdagkliniek. Hier werkte hij een jaar (1998–1999) op een afdeling waarop tbs-gestelden met een persoonlijkheidsstoornis werden behandeld. Van 2000 tot 2003 studeerde hij sociologie; hij rondde de studie af met een afstudeeronderzoek naar de arbeidsbeleving onder sociotherapeuten binnen een FPC. Aansluitend is hij een aantal jaar als onderzoeker verbonden geweest aan (de inmiddels geheten) FPC Dr. S. van Mesdag. In deze periode heeft hij tevens het onderzoeksvoorstel voor zijn promotieonderzoek geschreven, waarin het verband tussen de sociale interactie van tbs-gestelden en delictsgedrag centraal staat. In dit kader is Ruud van der Horst van 2005 tot 2011 verbonden geweest aan het Interuniversity Centre for Social Science Theory and Methodologie (ICS) van Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 2010 werkte hij als onderzoeker op het terrein van forensische zorg voor het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie
en Veiligheid in Den Haag. Sinds 2012 is Ruud als wetenschappelijk adviseur werkzaam voor het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP). Vanuit het EFP is hij lange tijd verbonden geweest aan het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Van hieruit is hij zich de afgelopen jaren meer gaan toeleggen op vakmanschap en deskundigheidsbevordering van professionals in de forensische zorg. Zo is hij initiator en inhoudelijk grondlegger van de Forensische Leerlijn, die bestaat uit e-learningmodules die kosteloos beschikbaar worden gesteld aan professionals in de forensische zorg om zich verder te bekwamen in hun vak. Parallel aan deze ontwikkeling is hij mogelijkheden gaan verkennen voor het verbinden van het werkveld aan het initiële onderwijs via een lectoraat. Vanaf oktober 2020 is het lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg aan Hogeschool Rotterdam een feit waar hij als lector aanvoering aan geeft.