Podium: Tam Tam

13:00 - 13:40

Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie

Teatske van der Zijpp

“Zelf als het kan; thuis als het kan en digitaal als het kan”. Deze zin komt van Minister Helder als norm voor onze vergrijzende samenleving met een groeiende vraag naar zorg bij een steeds krapper wordende arbeidsmarkt . Deze norm heeft vergaande consequenties voor het anders organiseren van de zorg (aan ouderen) en stelt ons voor de vraag hoe hier vorm aan te geven. Via het project Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie willen we met praktijkgericht onderzoek deze digitale transformatie van zorg ondersteunen. In deze workshop illustreer ik hoe we cliënten, mantelzorgers, studenten, docenten, zorgverleners en leveranciers van technologie betrekken in het evalueren van zorgtechnologie met het oog op persoonsgerichte zorg.

Biografie

Teatske van der Zijpp (1966) is lector Technologie bij het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving, waar zij actief verbinding zoekt tussen onderzoek, onderwijs, beroeps-praktijk en bedrijfsleven om de digitale transitie van zorg te ondersteunen vanuit een persoonsgerichte visie.
Van der Zijpp is betrokken bij diverse projecten waarin zij onderzoekt hoe innovaties kunnen bijdragen aan betere zorg- en leerrelaties waarbij álle betrokkenen tot hun recht komen. Voorbeelden zijn het project Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie en projecten naar innovaties in Leren met Virtual Reality of Smart Glasses. Teatske wil hierbij kennis ontwikkelen over zorgtechnologie in lokale zorgcontexten en dit regionaal delen met verschillende zorginstellingen met het oog.