Podium: Admiraal

16:00 - 16:40

Gezonde zorg wordt geleid door verpleegkundigen

Teie Salomons

In 2020 publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) het advies voor passende zorg. Een van de kernwaarden van passende zorg, is zorg op basis van gezondheid in plaats van ziekte.
Zorg op basis van gezondheid is van oudsher een van de kernonderdelen van verpleegkundige zorg. Het spreekt dan ook voor zich dat dus juist verpleegkundigen een leidende rol kunnen spelen als het gaat om het vormgeven van passende zorg.
Binnen Amethist verslavingszorg werd in 2018 al besloten om de switch te maken van zorg op basis van ziekte, naar zorg op basis van gezondheid. Vanuit deze visie transformeerde de organisatie naar een nurse-led (door verpleegkundigen geleide) instelling. Tijdens deze sessie neemt je mee Teie in hoe dit proces verliep én wat hiervan de resultaten waren.

Biografie

Teie Salomons startte in 2005 als verpleegkundige en rondde in 2013 de opleiding tot verpleegkundig specialist (VS) af. Hij werkte zowel klinisch als ambulant in verschillende werkvelden binnen de GGZ. Inmiddels werkt hij al meer dan vier jaar als regiebehandelaar voor de verslavingskliniek en een methadonprogramma van Amethist verslavingszorg in Almere.
Als verpleegkundige én als VS heeft Teie zich altijd ingezet voor de profilering en professionalisering van het verpleegkundig vak. Bij Amethist was hij medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de nurse-led zorg binnen deze instelling.
Daarnaast is Teie vice-voorzitter van het Netwerk strategie en positionering verpleegkundig specialisten en neemt hij deel aan verschillende landelijke werkgroepen.