Podium: Chill Out

15:00 - 15:40

Ontwikkelingen verpleegkundige beroepsgroep Reinier de Graaf ziekenhuis

Yvonne Meijndert en Mandy Richel

Yvonne en Mandy lichten toe hoe binnen het Reinier de afgelopen jaren een organisatieverandering op alle terreinen van het verpleegkundig domein is vorm gegeven en wat de toekomstplannen zijn. Denk hierbij aan het versterken van verpleegkundig leiderschap en zeggenschap, functiedifferentiatie en het bouwen aan shared governance (integrale besluitvormingsbevoegdheid). Yvonne geeft aan hoe deze verandering in alle organisatielagen wordt doorgevoerd. Mandy vertelt wat zij als regieverpleegkundige hiervan merkt, welke invloed en bijdragen zij en haar collega’s hierin hebben.

Biografie

Yvonne Meijndert is sinds 2017 manager van het Bureau Verpleegkundige Zaken in het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft. Ze heeft meerdere verpleegkundige en (vervolg)opleidingen gevolgd, zoals de inservice A en B, docent verpleegkunde en de master Management culture and change. Vanaf 1991 is zij werkzaam geweest als verpleegkundige, heeft ze een eigen trainingsbureau gehad en de functie adviseur Verpleegkundige Zaken gecreëerd binnen het Reinier de Graaf. In deze functie is zij in 2012 het eerste Programma Verpleegkundig Leiderschap gestart. Zo’n 5 jaar later is het Bureau Verpleegkundige Zaken opgetuigd en is Yvonne doorgegroeid als manager. Yvonne heeft de afgelopen 11 jaar in het Reinier de Graaf ziekenhuis voor en met verpleegkundigen hun beroepsontwikkeling, leiderschap en zeggenschap versterkt.

Mandy Richel heeft na haar middelbare school de opleiding “musicaltheater” gevolgd. Na enige werkervaring koos zij om de duale-opleiding tot hbo-verpleegkundige in het Reinier de Graaf ziekenhuis te starten. Inmiddels werkt zij hier al zes jaar met veel plezier. Ondertussen heeft zij zich gespecialiseerd tot oncologieverpleegkundige en werkt ze als regie- en oncologieverpleegkundige op een snijdende afdeling. Dit jaar is Mandy een nieuwe uitdaging aangegaan en leidt ze het project Professionele zeggenschap vanuit het Bureau Verpleegkundige Zaken. Ze vindt het heel belangrijk om haar steentje bij te dragen aan het versterken van professionele zeggenschap. En ze hoopt veel verpleegkundigen door haar enthousiasme te stimuleren om het zeggenschap over hun vak te vergroten.